Ympäristöajattelumme

Kohti päästötöntä autoilua!

Toyota on sitoutunut vähentämään autojensa ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren osalta. Mietimme kaiken tarkkaan suunnittelusta, tuotantoon, ajamiseen ja kierrätykseen: mitä käytämme ja mitä tuotamme minimoidaksemme haittavaikutukset ympäristölle.

Yrityksemme tavoitteena on jatkuvasti vähentää toiminnasta syntyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutukset arvioidaan vuosittain ja merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin liittyen laaditaan vuosittaiset tavoitteet. Tavoitteena on haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen.

Sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä huomioiden myös kunnalliset ympäristönsuojelu-määräykset. Yrityksemme oikeat ympäristökäytännöt on kirjattu ISO 14001 ympäristökäsikirjaan, joka on koko henkilökunta noudattaa.

Jätelajittelu yrityksessämme suoritetaan Autoalan Keskusliiton Vihreän Kirjan ohjeistusten mukaisesti. Henkilökuntamme on koulutettu noudattamaan ympäristöjärjestelmämme ohjeita jätteiden käsittelyssä. Jätelajittelun toimivuutta arvioidaan asettamalla vuotuiset tavoitelukemat jätelajeittain sekä vertailemalla tuloksia aiemmin saavutettuihin tavoitteisiin.

Seuraamme aktiivisesti yrityksen toimipisteiden sähkön ja lämmitysenergian kulutusta ja asetamme vuosittain säästötavoitteet kulutusten pienentämiseksi. Etsimme koko ajan keinoja energian säästämiseen.

Lue lisää Toyota.fi -sivustolta

Lue lisää Toyotan ympäristötyöstä